Et nyt ambitiøst festivalprogram om retsstaten – med støtte fra Dreyers Fond.

Retssikkerhed og frihed for individet er fundamentale elementer i det demokratiske samfund, men udfordringer som terror, migration, korruption og globalisering fører til løsninger som særlove og overvågning, der sætter retsstaten under pres. Vi må og skal forholde os til forholdene mellem individ og stat, sikkerhed og frihed, etik og jura, retsstat og demokrati – de grundlæggende elementer, der udgør vores retssamfund. For andet år i træk stiller vi i samarbejde med Dreyers Fond, tænketanken Justitia og Advokatsamfundet, Institut for Menneskerettigheder og Amnesty Denmark skarpt på retsstaten og demokratiet igennem film, talks og debatter med førende filmskabere, advokater og organisationer.

I samarbejde med